Dawkowanie preparatów na chwasty

Chwasty to największy wróg upraw rolnych. Niestety, ale naturalne metody ich zwalczania, albo są niemożliwe ze względu na wielką powierzchnię bądź nie przynoszą zamierzonych efektów.

Wtedy z pomocą przychodzą herbicydy, czyli środki chwastobójcze, dzięki którym skutecznie można się ich pozbyć. Z tego powodu warto wiedzieć co nieco o dawkowaniu tego typu preparatów.

Przede wszystkim ważne jest, aby dawkować środki chwastobójcze zgodnie z zaleceniami producenta zamieszczonymi na opakowaniu. Dlaczego? Dla maksymalizacji skuteczności eliminowania chwastów oraz dla bezpieczeństwa – własnego i rośliny uprawnych.

Producenci na opakowaniach herbicydów zamieszczają informacje na temat odporności gatunków chwastów na preparat i zalecanej dawki. Chwasty wrażliwe na działanie substancji aktywnej wymagają mniejszej ilości preparatu.

Z kolei, jeżeli w roślinie uprawnej mamy do czynienia z bardziej odporną rośliną, należy zastosować większą dawkę środka. Ponadto dawka powinna być dostosowana do fazy rozwoju rośliny uprawnej, gęstości zachwaszczenia oraz fazy rozwoju chwastu.

Zastosowanie mniejszej dawki preparatu na chwasty niż zaleca producent może obniżyć skuteczność i nie przynieść oczekiwanych efektów. Pod żadnym pozorem nie należy przekraczać zalecanej dawki preparatu.

Może to spowodować poparzenie rośliny uprawnej i zahamowanie jej wzrostu oraz obniżenie plonów. Ponadto trzeba wiedzieć, że jest to bardzo niebezpieczne dla środowiska i zdrowia człowieka.